Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

14:13

November 11 2019

00:53
0544 476a
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viakejtowa kejtowa
00:51
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viapiehus piehus
00:47
5503 abb3 500
Reposted fromhagis hagis viahedere hedere
00:47
7861 ffec 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viazembata zembata
00:46
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszyszka016 szyszka016

November 10 2019

11:19
To wszystko przez ten wysoki ton, który wzięliśmy (…) na samym początku. I stało się coś okropnego: wszystkie formy pośrednie są między nami niemożliwe
— Listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory
11:17
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viascorpix scorpix
11:16
9192 f243 500
Reposted fromimakeyounervous imakeyounervous viascorpix scorpix

November 09 2019

13:13
2373 b971 500
Magdalena Boczarska w magazynie "Twój Styl", listopad 2018
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakatastrofo katastrofo
13:13
3193 f873 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viacotarsky cotarsky
13:12
0838 df77 500
Reposted fromsoftboi softboi

November 07 2019

15:44
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viascorpix scorpix
15:43

i jeśli nie spałaś ze mną
w jednym pokoju i nie słyszałaś mojego kaszlu
tłumionego w płucach żeby jej nie obudzić
nie wiesz że potrafię być romantyczny

— Piotr Macierzyński
15:30

November 06 2019

20:10
0574 6b66 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapanimruk panimruk
20:10
9687 8669
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viapanimruk panimruk
20:08
Nie snu ci tak stale brakuje, ale powodu, żeby wstać. Pewności, że jak się mocno postarasz, to wszystko może być jak ze snu. A to jest walka. I dobrą bronią nie są tu hektolitry kawy ani ciepła kołdra, ale waleczne serce. Które bije, bo uparcie chce żyć, a nie tylko przedłużać wegetację.
— Olga Wojciechowska "Listy niczyje"
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viacotarsky cotarsky
20:06
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viacotarsky cotarsky
20:06
Opowiedziałem setki żartów i anegdot, rozbawiałem ludzi do łez, kiedy tak naprawdę chciało mi się płakać. Zawsze dławił mnie smutek, nieważne, jak głośno bym się śmiał.
— Tomasz Mazur, „Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl