Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

10:28
1783 8882 500
##
10:26
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viatalarcio talarcio
10:25
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatalula talula
10:25
10:24
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
10:24
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viasusano susano
10:22
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie viaevveell evveell

January 30 2019

17:08
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaEllaElla EllaElla
17:08
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaou ou
17:07

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue - "Skradzione dziecko"
17:06
2448 df0b
17:05
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
17:03
7659 41c5 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viaannaa annaa

January 29 2019

20:56
20:54
20:54
20:53

October 24 2018

19:25
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viascorpix scorpix

October 18 2018

19:56
6637 d2c7 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
19:55
Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki kiedy jestem obudzony.
— Ernest Hemingway
Reposted fromkyte kyte viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl