Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

20:07
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viabesomeoneelse besomeoneelse
20:07
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viabesomeoneelse besomeoneelse
20:05
6051 4161 500

July 24 2017

21:47
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viatwig twig
21:14
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnezavisan nezavisan viamodalna modalna
21:06
9675 5b79 500
Reposted fromprecelka precelka viahepi hepi
20:58
6080 4213
Reposted from99birds 99birds viaalliwantisyou alliwantisyou
20:57
Gdyby przyroda przeznaczyła człowieka do szczęścia, nie dałaby mu rozumu.
— Immanuel Kant
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viamodalna modalna

July 23 2017

22:35
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viahardbitch hardbitch
22:19
Są takie miasta, które trzeba nie tylko porzucać, ale jeszcze z daleka omijać, nie zachodzić do nich nawet przejazdem, bo nic ci się w nich nie wiedzie.
— E. Stachura, "Wszystko jest poezją"
Reposted fromsoay soay
22:08
Reposted fromcynamon cynamon viabesomeoneelse besomeoneelse
22:06
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
22:00
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
22:00

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaune-raconteuse une-raconteuse
21:58

July 21 2017

10:08
10:03
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
09:55
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra viadancingwithaghost dancingwithaghost
09:39
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
09:38
5440 8327
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl