Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

19:23
Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viascorpix scorpix
19:16
2040 4b3b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestpieknie jestpieknie
19:12
19:10
19:07
3379 0043 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajestpieknie jestpieknie
19:07
19:05
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viajestpieknie jestpieknie
19:05
5182 9055
Reposted fromamatore amatore viajestpieknie jestpieknie
19:02
19:00
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viazapominanie zapominanie
18:57
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viajestpieknie jestpieknie
18:51

August 06 2018

20:37
5777 968d 500
Reposted fromdeviate deviate viafreeway freeway
20:36
Na szczęście nawet najbardziej nowoczesna kobieta przestaje być nowoczesna, gdy się zakocha.
— Jan Englert w wywiadzie dla Twojego Stylu (11/2013)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaszydera szydera
20:36

Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasambaanka sambaanka

May 05 2018

17:47
2610 38b8 500
Reposted fromlugola lugola viascorpix scorpix
17:46
Reposted fromweightless weightless viascorpix scorpix

March 21 2018

09:24
Bóg spłatał Ci brzydkiego figla. Dał Ci wszystko. I pewno sam tak osłupiał na Twój widok, że zapomniał dodać Ci na koniec odrobinę wiary w siebie. W porządku. Nie jestem może tym facetem. Niełatwo się z tym pogodzić, ale jakoś sobie z tym poradzę. Mam tylko nadzieję, że pewnego dnia ktoś wbije Ci trochę rozumu do tej Twojej cudownej głowy i sprawi, że pokochasz samą siebie.
— Erich Segal
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viazielono zielono
09:22
To nie Dzień Kobiet, tylko Cały Czas Kobiet. Zakładając istnienie Pana Boga lub innego intelligent design, jesteście tym właściwym modelem, a my chłopy wersją demo, nieudaną przymiarką. Jesteście mądrzejsze, ładniejsze wytrzymalsze i dłużej żyjecie. Dzięki, że w ogóle z nami gadacie pomimo tego całego gówna, jakie potrafimy Wam zrobić.
— Żulczyk
Reposted frommesoute mesoute viapchamtensyf pchamtensyf

March 20 2018

21:40
Idziesz na spotkanie ze starym przyjacielem i chcesz się przed nim otworzyć. Jeśli nie całkiem, to przynajmniej chcesz mu
powiedzieć, co się w tobie kotłuje. Ale on spieszy się. Rozmawiacie o wszystkim i o niczym. Zostajesz bardziej samotny i pusty niż przed spotkaniem.
— Stefan Garczyński
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl