Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2018

17:47
2610 38b8 500
Reposted fromlugola lugola viascorpix scorpix
17:46
Reposted fromweightless weightless viascorpix scorpix

March 21 2018

09:24
Bóg spłatał Ci brzydkiego figla. Dał Ci wszystko. I pewno sam tak osłupiał na Twój widok, że zapomniał dodać Ci na koniec odrobinę wiary w siebie. W porządku. Nie jestem może tym facetem. Niełatwo się z tym pogodzić, ale jakoś sobie z tym poradzę. Mam tylko nadzieję, że pewnego dnia ktoś wbije Ci trochę rozumu do tej Twojej cudownej głowy i sprawi, że pokochasz samą siebie.
— Erich Segal
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viazielono zielono
09:22
To nie Dzień Kobiet, tylko Cały Czas Kobiet. Zakładając istnienie Pana Boga lub innego intelligent design, jesteście tym właściwym modelem, a my chłopy wersją demo, nieudaną przymiarką. Jesteście mądrzejsze, ładniejsze wytrzymalsze i dłużej żyjecie. Dzięki, że w ogóle z nami gadacie pomimo tego całego gówna, jakie potrafimy Wam zrobić.
— Żulczyk
Reposted frommesoute mesoute viapchamtensyf pchamtensyf

March 20 2018

21:40
Idziesz na spotkanie ze starym przyjacielem i chcesz się przed nim otworzyć. Jeśli nie całkiem, to przynajmniej chcesz mu
powiedzieć, co się w tobie kotłuje. Ale on spieszy się. Rozmawiacie o wszystkim i o niczym. Zostajesz bardziej samotny i pusty niż przed spotkaniem.
— Stefan Garczyński
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viazielono zielono
21:38
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viamrs-cosmos mrs-cosmos
21:29
Kobieta powinna być zadbana przede wszystkim intelektualnie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianecropixie necropixie
21:27
8158 7f31 500
Reposted frompesy pesy viascorpix scorpix
21:23
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
21:20
Za wrażliwe mam serce i za wiele wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski - Pamiętnik
Reposted fromniewychowana niewychowana viaflesz flesz
21:14
21:12
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
19:09
19:09
19:08
5347 767c 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viascorpix scorpix
19:07
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
19:05
5910 ee75
Reposted fromkarahippie karahippie viabesomeoneelse besomeoneelse
19:05
7203 54fb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabesomeoneelse besomeoneelse
19:05
4612 6600 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabesomeoneelse besomeoneelse
19:01
7143 c6a4
Reposted fromkarahippie karahippie viabesomeoneelse besomeoneelse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl