Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

20:04
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahormeza hormeza
20:00
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn via48hrs 48hrs
19:59
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan via48hrs 48hrs
19:50
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viawelcometowonderland welcometowonderland

June 11 2019

19:45
19:43
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viajestpieknie jestpieknie
19:38
Życie jest tak dobre, jak dobrym pozwalasz mu być.
— Charles Bukowski
Reposted frompesy pesy viajestpieknie jestpieknie
19:32
5502 e5d8
Reposted fromkarahippie karahippie viabesomeoneelse besomeoneelse
19:32
0696 673e
19:25
Reposted frombluuu bluuu viajestpieknie jestpieknie

June 03 2019

08:23
5010 fb75 500
Reposted fromuoun uoun viascorpix scorpix
08:19
08:18
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajestpieknie jestpieknie
08:16
1010 6419
08:12
9973 194e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestpieknie jestpieknie
08:10
08:10
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
08:09
9853 fe7e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabesomeoneelse besomeoneelse
08:08
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viajestpieknie jestpieknie

April 28 2019

19:25
7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl