Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

21:26
21:24
21:24
21:23
2300 e76f
Reposted fromiamstrong iamstrong viabesomeoneelse besomeoneelse

November 06 2017

09:46
09:42
7447 b8b4 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viacasanovared casanovared
09:39
4030 83a9 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazapominanie zapominanie

November 04 2017

23:57
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny viascorpix scorpix
23:57
4225 a7b4
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viascorpix scorpix
23:56
23:55

November 02 2017

19:15
1949 3093 500
Reposted fromverronique verronique viazapominanie zapominanie

October 31 2017

23:25
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viamystupidhead mystupidhead
23:21
3021 c181 500

M. Hłasko

23:19
Nie śniło jej się nawet, że życie może nieść tyle bólu, chociaż fizycznie nic człowiekowi nie dolega.
— Stephen King
23:19
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk

October 28 2017

21:29
4229 066f 500
Reposted fromthetemple thetemple viazapominanie zapominanie
21:29
1682 dedd 500
21:28
21:28
Trolltunga, Norway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl