Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

23:06
9993 009b 500
Reposted fromdivi divi viaanikroku anikroku
23:06
8917 f2dc
23:05
Dzisiaj nie wierzę w życie pozakołdrowe.
— z głowy
Reposted fromraita raita viaxmartii xmartii
23:05
2051 67b4
Reposted frompheebs pheebs viaxmartii xmartii
23:05
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viabesomeoneelse besomeoneelse
23:04
Ala:
-Dlaczego wy wszyscy pogardzacie sobą nawzajem?
Eleonora:
-Sama nie wiem. Może dlatego, że nie mamy się za co szanować?
— S. Mrożek "Tango"
Reposted fromobliviate obliviate viaune-raconteuse une-raconteuse
23:04
23:03
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaune-raconteuse une-raconteuse

September 21 2017

01:43
9672 98a6
Reposted frombrumous brumous viascorpix scorpix
01:43
5819 bb1f 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
01:42
4690 5c25
Reposted frompussyporn pussyporn viabesomeoneelse besomeoneelse

September 15 2017

21:39
8485 8217
Reposted fromKACHA KACHA viascorpix scorpix
21:39
2596 231e 500
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viascorpix scorpix
21:35
9209 117c 500
21:33
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
21:31

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski

September 08 2017

20:50
20:49
Nie ma gorszej samotności, niż związek z niewłaściwym mężczyzną.
— Anna Davis
Reposted frompamietaj pamietaj viaMsChocolate MsChocolate
20:48
20:45

Ze słów można uczynić pistolet. Morderstwo pierwszego stopnia, nieodnotowane w żadnej policyjnej kronice.

— Kaja Kowalewska / Play listy, czyli..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl