Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

16:30
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viagdziejestola gdziejestola

May 21 2017

19:22
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong viaune-raconteuse une-raconteuse
19:22
0999 8c7c
Reposted frompampunio pampunio viaune-raconteuse une-raconteuse
19:21
9928 56a4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaveez veez

May 18 2017

19:52
0287 89c8 500
Reposted frommoai moai viamiimi miimi
19:42
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamiimi miimi
19:15
2169 971b
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt via12czerwca 12czerwca

May 16 2017

20:25
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane vialexxie lexxie
20:25
7770 5227
Reposted frometernaljourney eternaljourney
20:15
Odsuń od siebie strach, zaufaj drodze, na którą prowadzi Cię życie.
Reposted fromiamstrong iamstrong
20:11
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viamartiti martiti
20:09
Reposted fromibalpangi ibalpangi viashakeme shakeme
20:02
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazycienaspsuje zycienaspsuje
19:47
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia

May 14 2017

07:10
7385 3c41
Reposted fromfuckinghypocrite fuckinghypocrite viamoai moai
07:03
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viabrzask brzask

May 13 2017

19:55
3728 8af0
19:55
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viapersona-non-grata persona-non-grata
19:54
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
19:52
Choćbyśmy cały świat przemierzyli w
poszukiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli
nie nosimy go w sobie…
— Ralph Waldo Emerson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl