Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2020

17:43
7334 8074 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
17:41
7248 7bb0 500
Reposted fromverronique verronique viajestpieknie jestpieknie
17:41
9506 6bc5
Reposted fromnulaine nulaine viajestpieknie jestpieknie
17:39
Z odpowiednim partnerem, wszystkie bariery są do pokonania.
— znalezione
17:38

February 16 2020

10:00

February 13 2020

19:39
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt vialajla lajla
19:38
6932 abd1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialajla lajla
19:38
Koniec końców znalezienie winnego nic nie daje. Wyjaśnia sytuację, ale nie pozwala z niej wyjść. 
— G. J. Bishop - "Skończ z tym sh*tem! Przestań uprawiać autosabotaż i upomnij się o własne życie"
Reposted fromapatyczna apatyczna vialajla lajla
19:38
- Wiesz kiedy kończy się dzieciństwo? - pyta Wiktor.
- Chyba wtedy, gdy przestaje się wierzyć w świętego Mikołaja - śmieję się.
- Nie. Dzieciństwo kończy się wtedy, gdy po raz pierwszy uświadamiasz sobie śmierć. Śmierć w ogóle i tę swoją. Po takim czymś już nigdy nie można być dzieckiem.
— Jarosław Borszewicz - "Mroki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialajla lajla
19:27
5696 a6d2 500
Reposted fromjazziee jazziee viascorpix scorpix

February 12 2020

19:43
1023 8406
Reposted fromBabson Babson
19:42
8315 19b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacarmenluna carmenluna
19:41
19:39
0226 62a9
19:38

Luty. Resztą sił czołgam się do marca.
Luty wybrukowany jest najczarniejszymi myślami. Luty podkłada Ci nogę.
Gdybym musiała porównać ten zacny miesiąc do sceny filmowej to definitywnie „Zjawa”, kiedy Leonardo DiCaprio walczy z niedźwiedziem.
Luty jest niedźwiedziem. I kiedy całkiem opadasz z sił, myślisz – „dobra, pieprzę to, mogę się wykrwawić, albo niech mnie zje”. I gdy łapiesz oddech – „no ale jak się teraz wykrwawię to nie doczekam marca…”
No więc czołgasz się po tych bruzdach życia, a za tobą smuga krwi.
Byle do marca, byle do marca…

Jest jednak w lutym jakaś obietnica – jeśli przetrwasz tę ścieżkę zdrowia, na końcu czeka nagroda – laury z koperku, medal z młodego ziemniaka, bukiet rzodkiewek.
A to dopiero przystawka.
Skup się i wytęż węch. Czujesz? To boczek wyleguje się na grillu.
To zieleń buzuje pod śniegiem i rwie się do działania.
Życie stanęło za barem i robi mi aperola…

Naprawdę. To mógł być listopad.
Ja Wam to mówię – NAJLEPSZE ZNOWU PRZED NAMI.

— Miss Ferreira
Reposted frommessinhead messinhead viadeathismylife deathismylife
19:36
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
19:36
Jeden mężczyzna może cię nauczyć, że wszyscy mężczyźni nie są tacy sami.
— znalezione.
19:35
1502 1076 500
Reposted fromtwice twice vianuwanda nuwanda
19:33
Reposted fromshakeme shakeme viaarizonadream arizonadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl