Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

19:42
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
19:41
5189 dd86 500
Reposted fromcvx cvx viajestpieknie jestpieknie
19:40
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestpieknie jestpieknie
19:36
9420 5217 500
Reposted fromemo emo viawelcometowonderland welcometowonderland
19:31
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajestpieknie jestpieknie

January 19 2020

13:49
13:49
3755 4d5b 500

January 15 2020

20:22
20:20
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

January 07 2020

21:15
3119 45fa 500
Reposted frommiischa miischa vialittlewhitelies littlewhitelies
21:11
5524 f852 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives
21:06
9944 da3b 500
Athena Farrokhzad - „Cykl biały"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazwariowalam zwariowalam
21:03
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viablackheartgirl blackheartgirl
21:00

Ale prawda wygląda tak, że czuję się bardziej wolna z nim, niż wtedy, kiedy byłam sama.
Przy nim czuję się bardziej sobą niż bez niego. Może tak wygląda prawdziwa miłość

— Emily Griffin - Coś pożyczonego
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
20:59
3775 77d6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakiks kiks
20:52
Mam w sobie samotnika, wybacz gdy nie tęsknie, pewnie rozkładam wtedy życie na czynniki pierwsze.
— Pet Petter
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
20:52
8774 f2be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapchamtensyf pchamtensyf

January 05 2020

14:43
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
09:00
1003 a5a5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabesomeoneelse besomeoneelse
08:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl